twistre

file:///D:/HP/Rpp-calcx/calcx.html?caycAbiabb2brb3abbMakaibHkaFaFabace5aaaaaaaaam7aaqTaanalhaanCexlJgIfIbPuAaajhkjajkkkkfkkkabbaaaaaaaaabaaahDaaiaJJaHaaaa

vsヒバム

ステ型

クリ型 Dex180+10 Luk72+5 モリガンセット 深淵2+属性種族 Cri*2.60
CriCriDmgAveDmgDPS
旧計算機87.94590178021175.24
FB×狼×87.24569175221042.12
FB×狼○87.24569175231297.37
FB○狼×-61.044569175222613.48
FB○狼○-61.044569175232868.73
非クリ Dex190+10 Luk72+5 船長セット 深淵2+属性種族 Cri*2.17
CriCriDmgAveDmgDPS
旧計算機515745267021137.7
FB×狼×52.25796263021413.26
FB×狼○52.25796263032764.6
FB○狼×-36.545796263026824.28
FB○狼○-36.545796263038175.62
非クリ Dex180+10 Luk100? 船長セット 深淵2+属性種族
CriCriDmgAveDmgDPS
旧計算機63.94723293120322.93
FB×狼×64.74792296220730.05
FB×狼○64.74792296236420.17
FB○狼×-45.294792296227840.03
FB○狼○-45.294792296243530.16

とあるヒバムの集計結果

通常Critバイト合計
hit798660225
per13.6947978825.4074171360.89778499100
dmg1908673541088487441393719
ave2416.044117.515845.70-
min152534128956-
max2878441116555-

※TrS切れのせいでかなりブレてるっぽい


トップ 凍結   複製名前変更   添付   最終更新のRSS
Last-modified: 2019-05-26 (日) 21:58:23 (365d)